Simpel godkendelse af estimater via mail - Portlr

Simpel godkendelse af estimater via mail

Portlr - Digital godkendelse af estimater

Hvis du sikrer accept af økonomien på dine opgaver/ændringer fra kunden inden opstart, så sparer du dig selv for en masse problemer.

Kunder har ikke noget i mod at betale for din tid, de skal bare vide at det koster dem penge inden de igangsætter opgaven (for os konsulenter er det åbentlyst men for kunden er det ikke).

Derfor har du med Portlr mulighed for at indtaste et estimat på en opgave og bede om digital accept inden opstart.

Det består basalt set i at kunden pr. mail modtager dit estimat og har to links. Godkend eller Afvis.

Hvis estimatet godkendes aktiveres opgaven og konsulenten som er tildelt opgaven kan starte på at arbejde på den.

Estimatet følger opgaven

Det godkendte estimat følger opgaven lige fra når konsulenten registrerer timer på opgaven til at når opgaven skal faktureres. Her er det for alle parter essentielt at vide hvad der er aftalt med kunden, derfor er det altid synligt og tilgængeligt.

Sikrer tilfredse kunder

At du kan dokumentere at I overholder aftaler samt at kunden undgår ubehagelige overraskelser i form af uventede fakturaer sikrer tilfredse kunder.

Kontakt Henrik Jøhnk Kristensen hvis du ønsker yderligere beviser for hvordan Portlr kan øge Jeres fortjeneste og skabe øget kundetilfredshed.