Vores roadmap er agilt

Vi er opsat på, at udviklingen af Portlr i skal ske på baggrund af hvad vores kunder efterspørger. Derfor planlægger vi også udviklingen efter netop vores kunders ønsker og vores roadmap skal ikke ses som et statisk øjebliksbillede. Vores roadmap er som udgangspunkt et resultat af den efterspørgsmål, vi har fået fra vores kunder.

Ønsker I at påvirke processen kan I med fordel fortælle os, hvilke andre funktioner I ønsker vi skal opprioritere. Det kan være ting, der allerede er på roadmap’et, eller det kan være nye ting, som vi endnu ikke har planlagt.

Call logger version 1
Slip for det manuelle arbejde, når I skal registrere tid brugt på opkald, og lad Portlr klare det for jer automatisk. Den nye Portlr app kan automatisk matche et ind- eller udgående opkald til en kunde og projekt, så I kun skal tage stilling til om opkaldet skal tilføjes til timeloggen eller ej

 

Oktober
2019
Godkendelse af ugesedler
Vi har i gangsat udviklingen på en løsning, hvor ledere har mulighed for at godkende og afvise ugesedler. Der sendes en ugentlig reminder til alle, der ikke har udfyldt sin timeseddel inden et selvvalgt tidspunkt. Det er også muligt for lederen nemt at få et overblik over hvem, der mangler at udfylde timesedlen.
Q4
2019
Abonnement og klippekort
Det bliver i fremtiden muligt at håndtere abonnementsløsninger samt klippekort og automatisk fakturering direkte i Portlr. Herunder også mulighed for automatisk oprettelse af planlagte opgaver

abonnement og klippekort

Q4
2019
Dokumentdeling
Som et naturligt led i vores udvikling af Portlr, har vi valgt at prioritere øget grad af dokumentdeling. Det bliver i fremtiden også muligt at uploade og gemme dokumenter direkte på kunden. Det kan fx. være kontrakter, tidligere og fremtidige fakturaer etc.
Q4
2019
Kapacitetsplanlægning
Som en naturlig efterfølger til pipeline modulet, udvikler vi lige nu et kapacitetsmodul, hvor hver enkelt medarbejder kan se og vurdere deres kapacitet de næste 6 måneder. Det er naturligvis muligt at sætte specifikke mål for hver bruger. Admins kan se alle medarbejdernes kapacitet og har optimal mulighed for at planlægge arbejdskapaciteten
Kapacitetsplanlægning
Oktober
2019
Call Logger version 2 - IOS & Android App
Ny undersøgelse viser, at der mistes 45 minutter fakturerbar tid hver dag, hvis tidsregistreringen foretages sidst på dagen i stedet for løbende. Derfor udvikler vi en app, så I kan optimere jeres timeregistrering

Q4
2019
HR-Manager
Det bliver i fremtiden muligt at håndtere mange flere HR-informationer på jeres medarbejdere. Dette spiller desuden sammen med andre funktioner i Portlr, så I kan anvende platformen mest effektivt.
Q4
2019
Pipeline
Effektiv pipeline management kan være vanskeligt, især hvis det er i et andet system. Derfor udvikler vi et pipeline modul til Portlr, så du altid har et overblik over leads, hvilket stadie lead’et befinder sig i (fx første møde eller afventer tilbud), lead’ets varighed mv.
Pipeline
Q1
2020
Microsoft Teams integration
I har talt, og vi har lyttet. På baggrund af jeres ønsker, vil vi prioritere integrationen af Microsoft Teams ind i Portlr.

 

Microsoft Teams integration
Februar
2020
SharePoint integration
Lad Microsoft SharePoint klare alt dokumenthåndtering for jer med vores nye integration til SharePoint. Opret kun jeres kunder i Portlr, og lad automatisk kunden blive oprettet i SharePoint.

Marts
2020
Outlook integration
Portlr og Outlook går naturligt hånd i hånd, og for at imødekomme vores brugeres ønske, har vi valgt at planlægge integrationen til Outlook.

Billedresultat for Microsoft outlook

April
2020